Løypene er åpne

Løypene er åpne for gjennomgang/-syn under innskyting.

Det er stengt for kommentarer.