Kvalfoss-sprinten 2022

Vi har startet planleggingen av Kvalfoss-sprinten 2022, og rennene vil gjennomføres 29.-30. januar.
Arrangementet vil gå i Holmenkollen som vanlig, så sett av datoene for en ny flott skiskytteropplevelse.

Nå er det også tid for å tenke på hotellbestilling. Siden Scandic Holmenkollen er under oppussing frem til sommeren 2022, har vi i samarbeid med Scandic kommet frem til at en god erstatning er å benytte Scandic Helsfyr. Her er det enkelt å benytte T-banen frem og tilbake til hotellet. T-baneturen tar 33 minutter og togene går direkte mellom Helsfyr og Holmenkollen. Det er også gode parkeringsmuligheter ved hotellet. For mer informasjon om hotellet, se siden https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-helsfyr

Priser i perioden 28.-30. januar 2022

Pris per person i dobbeltrom, tresengsrom og firesengsrom, per døgn 1025 NOK.

Denne prisen inkluderer

– Overnatting
– Frokostbuffe
– Matpakkelunsj med påfyll til termos.
– Middagsbuffet inkludert en drikke (saft, juice, vann)
– Kornbuffet til kveldsmat

Tillegg for enkeltrom 300 NOK per døgn.

Tilleggsdøgn 27.-28. januar, pris per rom inkludert frokostbuffe.
   – Enkeltrom 1390 NOK
   – Dobbeltrom 1590 NOK
   – Trippelrom 1790 NOK
   – Firesengsrom 1990 NOK

Bestilling per lag/klubb gjøres ved å benytte denne linken https://www.scandichotels.no/kvalfoss-sprinten. Der finner dere bestillingsskjema per lag/klubb. Prisene gjelder så lenge det er hotellrom ledig i disse kategoriene så det kan være lurt å bestille så snart som mulig!

Hilsen
Rennledelsen

Kvalfoss-sprinten 2021 er avlyst!

Smittesituasjonen i Oslo, og i resten av landet, har dessverre forverret seg etter jul. Myndighetene har derfor opprettholdt sine reiserestriksjoner og innført ytterligere smitteverntiltak. Oslo kommune har forlenget sin sosiale nedstengning til 21. januar og fraråder på det sterkeste å arrangere idrettsarrangement utendørs med inntil 200 deltakere. Bymiljøetaten har blant annet stengt alle kommunens anlegg for konkurranser hvorav Holmenkollen er et av dem. I en slik situasjon kan ikke vi forsvare å arrangere Kvalfoss-sprinten siste helgen i januar, og årets arrangement er derfor avlyst.

Vi håper smittesituasjonen bedrer seg utover vinteren. Vi vil i så fall prøve å sette opp erstatningsrenn i mars i henhold til de retningslinjer og anbefalinger som da foreligger. Kommer tilbake med mer informasjon i løpet av februar.

Innbydelse og startinformasjon

Her er innbydelse og litt tilleggsinformasjon når det gjelder gjennomføring og starttider. Rennet gjennomføres med anslagsvis 4-5 grupper bestående av ca. 90 utøvere, maksimum en ledsager for hver utøver og klubbvise trenere/innskytere. Alle utøvere fra samme klubb, uavhengig av klasse, gjennomfører konkurransen i samme gruppe (kohort). Ingen «langreiste» klubber vil bli plassert i første gruppe, hvis mulig heller ikke i siste gruppe. Første gruppe vil kun bestå av utøvere fra klubber i OASSK. Det betyr at tidligste innskyting for utøvere fra «langreiste» klubber vil bli kl. 10:00.

Invitasjon BAMA Skiskytterfestival Kvalfoss-sprinten 2021

Kvalfoss-sprinten forblir regionrenn

Smittesituasjonen i Oslo er tilnærmet den samme som for en måned siden. Myndighetenes nasjonale anbefalinger om at alle i hele landet de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker samt unngå unødvendige innenlandsreiser, gjelder fortsatt. Nasjonale retningslinjer for gjennomføring av idrettsarrangementer er også uendret, noe som betyr at alle arrangementer i regi av NSSF i januar 2021 gjennomføres med samme restriksjoner som har vært gjeldende nå før jul.

Som følge av dette forblir Kvalfoss-sprinten regionrenn for Region Øst, og vår plan er fortsatt å arrangere renn som beskrevet tidligere. Region Øst er en stor region. Vi setter ingen begrensninger på deltagelse fra Region Øst basert på geografi, men viser til NSSFs anbefaling om at «man kun deltar i konkurranser innenfor en reiseavstand fra eget bosted hvor man ikke trenger å overnatte for å konkurrere en rennhelg.»

Påmelding vil som tidligere meddelt bli åpnet i morgen 16. desember.

Kvalfoss-sprinten 2021 reduseres til regionrenn

Smittesituasjonen i Oslo går dessverre feil vei. Smittetallene stiger, spesielt blant tenåringer og unge voksne. Myndighetene har kommet med nasjonale anbefalinger om at alle i hele landet de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker samt unngå unødvendige innenlandsreiser. Som følge av dette må vi dessverre endre Kvalfoss-sprinten fra landsrenn til regionrenn.

Dersom smittesituasjonen i løpet av den neste måneden bedrer seg vesentlig slik at myndighetenes reiserestriksjoner oppheves, vil vi vurdere å endre Kvalfoss-sprinten tilbake til landsrenn. En slik beslutning vil i så fall bli tatt i samråd med NSSF og kunngjort 15. desember i tråd med NSSFs gjeldende retningslinjer for renn som går av stabelen i januar. Vi håper landets øvrige regioner tar utfordringen og på kort varsel arrangerer renn i sin region helgen 30.-31. januar, slik at alle 13-16 åringer som skulle gått renn i Holmenkollen denne helgen vil få et rennalternativ.

Den lokale grensen i Oslo på inntil 200 deltakere på arrangementer utendørs på offentlig sted opprettholdes. Vår plan er derfor å arrangere Kvalfoss-sprinten som regionrenn slik som beskrevet i forrige oppdatering, med opptil 450 deltagere hver dag fordelt på fem grupper. Påmelding vil bli åpnet 16. desember.

Oppdatering Kvalfoss-sprinten 2021

Hei, alle skiskyttervenner! Høsten er her, og med den begynner planleggingen av vinterens Kvalfoss-sprint for fullt. I år er imidlertid utgangspunktet for planlegging ganske ulikt tidligere år på grunn av korona-situasjonen. Etter 7 måneder med smitteverntiltak opplever Oslo en oppblomstring av korona-smitte. Byrådet har som følge av dette nylig vedtatt ytterligere innstramninger i smitteverntiltakene. Midt oppi dette sitter Kvalfoss-komiteen og prøver å planlegge Kvalfoss-sprint siste helg i januar.

I skrivende stund er det i Oslo kommune ikke tillatt å gjennomføre utendørs arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer til stede samtidig. Kvalfoss-komiteen har konkludert med at vi klarer å arrangere renn med denne begrensningen. Ved å benytte «kom – skyt inn – gå renn – reis hjem» -prinsippet, kan vi klare å arrangere renn med 450 deltagere ved at vi i praksis arrangerer fem små renn hver dag. Med en slik deltagerbegrensning vil det bli «først til mølla» med tanke på påmelding ettersom vi da risikerer at påmeldingen blir fulltegnet.

Utøverne vil bli inndelt i grupper på 90 og hver utøver kan stille med en forelder/trener. Alle utøvere fra samme klubb vil primært gå i samme gruppe. Hver gruppe vil gå renn umiddelbart etter innskyting slik at i løpet av to timer har gruppen ankommet arena, skutt inn, gått renn, fått premie, hentet våpen og forlatt arena. Med start innskyting første gruppe kl. 08:00 vil femte og siste gruppe starte innskyting kl. 16:00 og være ferdig med sitt renn litt før kl. 18:00. Siste gruppe på søndag vil så langt det lar seg gjøre bestå av «kortreiste» utøvere.

Kvalfoss-komiteen fortsetter derfor med detaljplanlegging av vinterens renn. Dersom grensen på 200 personer skulle bli ytterligere redusert vil vi ikke være i stand til å arrangere noe landsrenn. Arrangementet vil da enten bli avlyst, eller endret til regions- eller kretsrenn. Vi følger smittesituasjonen i Oslo og resten av landet tett og kommer tilbake med mer informasjon i november.

Vi ønsker alle velkommen til Kvalfoss-sprinten 30-31. januar 2021, og vi håper å få gjennomført et storslått arrangement selv med omfattende smitteverntiltak!

Kvalfoss-sprinten 2021

Datoene for neste års Kvalfoss-sprint er fastsatt. 30-31. januar 2021 gjennomføres den neste BAMA Kvalfoss-sprinten, og vi gleder oss til å møte dere igjen. Sett av datoene for en ny flott skiskytteropplevelse i Holmenkollen.

Vi har som vanlig inngått avtale med Scandic Holmenkollen Park Hotell. Gå inn på denne webadressen for bestilling av hotellrom, her gjelder førstemann til mølla – så ta beslutningen nå og sikre dere plass på hotellet!